Exciter

  • Ngắm Yamaha Exciter 135 độ phong cách với dàn tem mới Ngắm Yamaha Exciter 135 độ phong cách với dàn tem mới
    Ngắm Yamaha Exciter 135 độ phong cách với dàn tem mới: Khoác cho mình một màu tem khá diệu mắt với các đường chỉ xanh nối liền từ phần đầu xuống đến đuôi xe một cách tài tình. Ngoài ra dàn đầu xe độ còn được trang bị bao tay Domino...