đánh giá Honda Air Blade 2018

  • Nên mua Yamaha NVX 155 hay Honda Air Blade Smartkey 2018? Nên mua Yamaha NVX 155 hay Honda Air Blade Smartkey 2018?
    Nên mua Yamaha NVX 155 hay Honda Air Blade Smartkey 2018? Về tổng thể, thiết kế của Honda Air Blade 2018 không có sự thay đổi đột phát, vẫn duy trì vẻ thanh thoát nhưng không kém phần sắc nét của những thế hệ trước. Những nâng cấp được thể...